Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Pri XHorizont.com se zavedamo, da je dobro sodelovanje ključ do zadovoljstva strank in uporabnikov tudi po uvedbi in zagonu naših rešitev in storitev. Znanje naših strokovnjakov, ki je nadgrajeno z dolgoletnimi izkušnjami ter poznavanjem informacijskih tehnologij in lastnih rešitev, omogoča, da nudimo kvalitetno podporo na vseh področjih.

Ti odnosi so urejeni z vzdrževalnimi pogodbami, na katerih so opredeljene aktivnosti, kot so: pomoč naročniku, odpravljanje napak, urejanje podatkovne baze naročnika, dobava novih verzij in modulov programske opreme, ki so posledica izboljšav ali novih funkcij, dobava nove ali dodatne programske opreme, ki je posledica zakonskih sprememb, svetovanje in druga dodatna dela po naročilu naročnika...

Uporabnikom omogočamo prijavo napak ali težav v vsakem trenutku prek različnih načinov (telefonski klic, elektronska pošta, vnos preko vmesnika in preko portala). 

Vsi stiki se evidentirajo v centraliziranem informacijskem sistemu za podporo uporabnikom, kjer se spremlja celoten postopek reševanja od trenutka prijave do rešitve problema.

Načini reševanja so različni glede na naravo problema:

  • telefonska pomoč,
  • pomoč in podpora na daljavo,
  • reševanje problemov z obiski na lokaciji uporabnika.

Sistem omogoča poročila in analize, ki služijo tako za interne potrebe kot za redno obveščanje uporabnikov o koriščenju pomoči.

 Naziv paketa   VP 1  VP 2  VP 3  VP Spletna trgovina
 Mesečni znesek (EUR) 20 60 120   160
 Mesečno delovnih ur 0,5 2 4 8
 Urna postavka (min. 30 min) 30 30 30 20
 Odzivni čas 72 ur 48 ur 48 ur 24 ur
 Osnovne posodobitve Mesečno Mesečno Tedensko Tedensko
 Posodobitve dodatkov Mesečno Mesečno Tedensko Tedensko
 Preverjanje strani Mesečno 2 x mesečno Tedensko Tedensko
 Namestitev dodatkov  Da  Da Da   Da
 Varnostne kopije Mesečno 2 x mesečno Tedensko Tedensko 
 Usposabljanje - Da Da Da
 Telefonska podpora (v času delovnih ur) - Da Da Da
 E-mail podpora Da Da Da Da
 Podrobna specifikacija opravljenih del - - Da Da
 Vgrajen požarni zid Da Da Da Da
 Klon spletne strani Da Da Da Da
 Test delovanja v popularnih brskalnikih Da Da Da Da
 Analiza obiskov - - Da Da
 SEO/SEF nadzor - - Da Da
 24 x 7 nadzor Da Da Da Da

 

Pošljite mi ponudbo

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Joomla! Konzola razhroščevanja

Seja

Podatki o profilu

Uporaba pomnilnika

Baza podatkov poizvedbe