Zahtevek za podporo

Invalid Input
Preverite vnos
Invalid Input
Invalid Input
Preverite vnos
Preverite vnos
Invalid Input
Invalid Input
Podpora uporabnikom

Ti odnosi so urejeni z vzdrževalnimi pogodbami, na katerih so opredeljene aktivnosti, kot so: pomoč naročniku, odpravljanje napak, urejanje podatkovne baze naročnika, dobava novih verzij in modulov programske opreme, ki so posledica izboljšav ali novih funkcij, dobava nove ali dodatne programske opreme, ki je posledica zakonskih sprememb, svetovanje in druga dodatna dela po naročilu naročnika...

Uporabnikom omogočamo prijavo napak ali težav v vsakem trenutku prek različnih načinov (telefonski klic, elektronska pošta, vnos helpdeska preko vmesnika in preko portala).

Vsi stiki se evidentirajo v centraliziranem informacijskem sistemu za podporo uporabnikom, kjer se spremlja celoten postopek reševanja od trenutka prijave do rešitve problema.

Načini reševanja so različni glede na naravo problema:
  • telefonska pomoč,
  • pomoč in podpora na daljavo,
  • reševanje problemov z obiski na lokaciji uporabnika.
Sistem omogoča poročila in analize, ki služijo tako za interne potrebe kot za redno obveščanje uporabnikov o koriščenju pomoči.

Želim izvedeti več

Pošljite mi ponudbo